Enthousiast geworden over de OVRV en lid worden?

Voor 135 euro exclusief BTW* per kalenderjaar bent u al lid van onze ondernemersvereniging.

Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste drie maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) schriftelijk te worden opgezegd. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op het secretariaat.

Om lid te worden kunt u het onderstaande aanmeldingsformulier downloaden en deze per post versturen naar onderstaand adres.

Per post:   Download aanmeldingsformulier

M.C.W. Roosen-Michiels
Grotestraat 126
5821 AJ Vierlingsbeek
Tel.: 0478-636389
E-mail: roosen-michiel@kpnplanet.nl